دسته: تعبیر خواب

 • تعبیر خواب ابزار یراق

  تعبیر خواب ابزار یراق

  تعبیر خواب ابزار یراق تعبیر خواب ابزار یراق در خواب ، نشانه کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است.دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است که مرگ یا بیماری سخت یکی از دوستان ، آشنایان یا نزدیکان شما را تهدید می کند. در کتاب سرزمین رویاها آمده: تعبیر خواب ابزار […]

 • تعبیر خواب آب و هوا

  تعبیر خواب آب و هوا

  تعبیر خواب آب و هوا تعبیر خواب آب و هوا روی هم رفته، دیدن آب و هوای محل و منطقه ای در خواب، دلالت بر اتفاق‌های ناگوار برای بیننده خواب دارد.اگر در خواب احساس کنید، در هوایی سرد بسر می‌برید، معنایش این است که در امور کار و روابط خانوادگی دچار اخلال و اختلاف دو […]

 • تعبیر خواب امواج – موج دریا

  تعبیر خواب امواج – موج دریا

  تعبیر خواب امواج تعبیر خواب امواج حالات روحی و عاطفی و احساسی شماست. رنگ آب امواج نیز احساسی است که در زندگی تجربه کرده اید.دیدن امواج آب و دریا در خواب نشانه احساسات و عواطف پنهان، اسرار و راز ها و، تهدید ها و گاهی فرصت ها و مناسبت های جدید در زندگی است. تعبیر […]

 • تعبیر خواب اسکیت

  تعبیر خواب اسکیت

  تعبیر خواب اسکیت تعبیر خواب اسکیت در خواب معانی مختلفی دارد. این خواب نمادی از استرس و اضطراب و لحظه های ناراحت کننده و در برخی موارد نشانه دوستان و آشنایان حسود است. اگر خواب دیدید که سعی کردید هنگام اسکیت سواری خود را کنترل کنید تعبیرش خوب نیست.احتمالا شما نمی توانید روی کار خود […]

 • دیدن اسید درخواب چه معنی میده؟

  دیدن اسید درخواب چه معنی میده؟

  تعبیر خواب اسید دیدن اسید درخواب نمایانگر چیزی از قبیل احساس گناه یا اضطراب و نگرانی هست که احساسات و یا اعتماد به نفس شما را در خود حل می کند و می‌سوزاند.در واقع حمله تند و تیز شما به شخص دیگری و یا ترس از سوختن و آسیب دیدن به صورت اسید در خواب […]

 • تعبیر خواب آجیل چیست؟

  تعبیر خواب آجیل چیست؟

  تعبیر خواب آجیل تعبیر خواب آجیل وابسته به نوع خوابی است که شما دیدید و هرکدام با دیگری مطمنأ فرقی دارد.خوردن و دیدن آجیل،خریدن پسته ، گردو و دیگر خشکبار در خواب برای عید یا غیر عید از خواب هایی می تواند باشد که ما در این مورد ببینیم.بسته به نوع و شرایط حاکم بر آن […]

 • تعبیر خواب انبه

  تعبیر خواب انبه

  تعبیر خواب انبه تعبیر خواب انبه نشانه، اخبار خوب است.این خواب همچنین نشانه زندگی خوب و خوشحالی و همچنین نشانه میل جنسی است.خواب انبه همچنین نشانه ای از آغاز یک رابطه عاشقانه و آغاز یک رابطه دوستی است.این خواب برای افرادی که مجرد هستند نوید ازدواج و داشتن مرحله جدیدی و مهمی از زندگی است […]

 • تعبیر خواب امتحان

  تعبیر خواب امتحان

  تعبیر خواب امتحان دادن تعبیر خواب امتحان دادن بدین معناست که اگر در خواب امتحان دادن ببینید ممکن است که معنی خواب شما مسائلی باشد که شما را ناراحت و غمگین می کند و همچنین نگران می کند و دلهره می گیرید. اگر در خواب دیدید امتحان می دهید و اصلا نگران و مضطرب نیستید […]

 • اخراج شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

  اخراج شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

  تعبیر خواب اخراج شدن تعبیر اخراج شدن در خواب یعنی دچار مصیبت و گرفتاری و مشکل و بلا می شوید و حوادث ناخوشایندی در زندگی اش اتقاق خواهد افتاد.یکی دیگر از تعابیری که سایر معبران در زمینه اخراج شدن از کار دیگران مطرح می کنند مربوط به افشای رازها و اسرار شخصی آنها می باشد.بدین […]

 • تعبیر خواب آروغ زدن

  تعبیر خواب آروغ زدن

  تعبیر خواب آروغ زدن تعبیر خواب آروغ زدن بدین معناست که اگر بیند که درخواب آروغ برمی آورد، دلیل بود که سخنی بگوید که او را از آن حرمتی بود. تعبیر خواب ابن سیرین در باره آروغ زدن تعبیر خواب آروغ زدن بدین معناست که اگر دید که آروغ ترش و ناخوش برآورد، دلیل کند […]