مرور برچسب

چک کردن باقیمانده اینترنت همراه اول

۴ روش ساده برای چک کردن باقیمانده اینترنت همراه اول!!!

تا‌به‌حال پیامک قبض موبایل­تان، شما را شوکه کرده است؟ درحالیکه نه تماس‌های زیادی داشتید و نه حتی پیامک آنچنانی برای دوست و آشنا ارسال کردید. پس واقعاً علت چیست؟ به احتمال خیلی زیاد وقتی ریزِ مصرف­تان را بررسی ‌کنید، متوجه می‌­شوید با…