مرور برچسب

چند واقعیت عجیب

۱۴ واقعیتی که ممکن است بسیار نگران کننده باشد!!

این تلویزیون زنده است، بچه‌ها! تیراندازی به «لی هاروی اسوالد» توسط «جک روبی» اولین تیراندازی کشنده ای بود که در تلویزیون امریکا اتفاق افتاد. برای همیشه رفته تقریبا ۳ روز طول می‌کشد تا انزیم‌هایی که زمانی…