مرور برچسب

چند نکته مهم در تبدیل سیم کارت

نحوه تبدیل سیم کارت اعتباری همراه اول به دائمی

یکی از دلایلی که میتوان گفت استقبال زیادی از سیم کارت اعتباری نمیشود قطع شدن ناگهانی مکالمه به دلیل نداشتن شارژ و اعتبار سیم کارت است و این که پس از برقراری مجدد تماس باید به فردی که پشت خط بوده توضیح دهیم که شارژ و اعتبار سیم کارت به پایان…