مرور برچسب

پست گذاشتن در استوری

روش پست گذاشتن در استوری اینستاگرام !!!

چند وقت پیش در اینستاگرام پستی گذاشته بودم ولی بازخورد زیادی نگرفتم. با خودم فکر کردم چرا با وجود تعداد بالای بازدید در استوری‌ها، پست‌ها نه لایکی دارند نه کامنتی! به همین خاطر تصمیم گرفتم پست‌ها را در استوری به اشتراک بگذارم. با این کار…