مرور برچسب

ویژگی پدر و مادر خوب

آیا والدین یکسانی برای فرزندانتان هستید؟

چرا والدین بین فرزندان خود فرق می‌گذارند؟ آیا والدین یکسانی برای فرزندانتان هستید؟ سوالی اساسی که هر پدر و مادر باید از خود بپرسد. معمولا وقتی از پدرها و مادرها می‌پرسند که کدام فرزنداتان را بیشتر دوست دارید جواب دقیقی به شما نمی‌دهند…