مرور برچسب

وسایل قدیمی جالب

۱۷ چیز که در طول سالها بسیار تغییر کرده است !!

عینک قدیمی ترین عینک در دنیا، به طور تعجب اوری، برای بهبود بینایی شما نبود. مردم اینوئیت و یوپیک این به اصطلاح «عینک‌های برفی» را ابداع کرده بودند تا انان را از نابینایی در برف محافظت کنند. آنها با افزودن شکافهای باریک برای چشم…