برچسب: مهارت های خرید الماس

  • نکته هایی مهم برای خرید الماس

    نکته هایی مهم برای خرید الماس

    راهنمای خرید الماس نکات بسیار مهم برای خرید الماس انتخاب الماس سوار نشده یا پیاده یا اصطلاحا Loose Diamonds بسیار راحتتر از انتخاب یک الماس سوار شده بر روی یک جواهر می باشد. برای خرید یک تخمه الماس بصورت پیاده شما دریایی از انتخاب پیش رو دارید، می توانید برای خرید الماس مورد نظرتان از […]