مرور برچسب

مسابقه شام ایرانی

شرکت کنندگان سری جدید شام ایرانی مشخص شدند

مسابقه شام ایرانی به کارگردانی سعید ابوطالب مدتی است که از شبکه های اینترنتی پخش می شود. تاکنون ۸فصل از این مجموعه منتشر شده است. گفته می شود که فصل جدید این مجموعه با حضور ۴بازیگر مرد در حال آماده سازی است. اسامی شرکت کنندگان سری جدید…