مرور برچسب

قطع پیام تبلیغاتی همراه اول

چگونه پیامک های تبلیغاتی ایرانسل و همراه اول را قطع کنیم؟؟

حتماً شما هم پیام‌های بالا را در طول روز یا حتی شب دریافت می‌کنید. پیام‌های شبیه به این برای من که زیاد ارسال می‌شوند،‌ در حالی که نه لازم دارم و نه شماره به کلینیکی دادم. پیام‌ها جز مزاحمت برای من فایده‌ای ندارند و حتی برخی مواقع ساعت ۱۰…