مرور برچسب

فعالسازی پشت خطی در تلفن ثابت

آموزش فعالسازی سرویس پشت خطی در تلفن همراه و ثابت!!

قطعا شما هم دوست دارید که حین مکالمه از تماس نفر سوم نیز باخبر شوید! فرض کنید در حال مکالمه با فردی هستید و در همین حال نفر دیگری به شماره شما زنگ می‌زند؛ چنانچه سرویس پشت خطی یا انتظار مکالمه شما فعال نباشد، نفر سوم با بوق…