مرور برچسب

سلطنت انگلیس

مگان مارکل گفت که در دوران بارداری قصد داشته خودکشی کنه و اینکه “فقط نمی خواست دیگر زنده…

وی گفت خانواده سلطنتی به او گفتند كه تقاضای کمک برای سلامت روان برای سلطنت "بد" خواهد بود. مگان مارکل، معروف به ، گفت که حملات مداوم رسانه های بریتانیا در حالی که باردار بود، باعث خودکشی او شد— و خانواده سلطنتی به او گفتند…