مرور برچسب

سرویس پیامگیر صوتی همراه اول

نحوه فعال و غیر فعال کردن پیامگیر صوتی اپراتور ها!!!

اپراتورهای تلفن همراه در کشور همواره در تلاش هستند تا با ارائه خدمات جدید به مشترکین خود رضایت آنها را جلب کنند. همچنین عنوان بهترین اپراتور کشور را از رقبا گرفته و به نام خود کنند. یکی از این خدمات، سرویس پیامگیر صوتی یا Voice Messaging…