مرور برچسب

سخت کوشی

مقایسه نقاشی های قدیمی چند هنرمند با کارهای الان آنها !!

هنرمندان بزرگ در طول یک روز شاهکارهای خود را نساخته اند. بعضی از آنها ماه ها و بقیه 10 سال را صرف یک نقاشی می کنند. وقتی نوبت به گرفتن یک عکس زیبا می رسد ، اگر صبر و شکیبایی به خرج ندهید ، استعداد ارزش کمی دارد. پیشرفت در…