مرور برچسب

رومینگ همراه اول در خارج از کشور

روش فعالسازی رومینگ همراه اول در خارج از کشور!!

فرض کنیم به یک سفر خارج از کشور رفته اید یا از محدوده آنتن دهی کشوری خارج شدید، تمایل دارید با اشخاص مورد نظرتان تماس بگیرید. در چنین شرایطی می توانید قابلیت رومینگ تلفن همراه خود را به منظور ارتباط بهتر فعال نمایید چرا که اپراتورها تنها در…