مرور برچسب

روش فعالسازی حالت مهمان در گوشی

روش فعالسازی حالت مهمان در گوشی !!

تلفن همراه یک وسیله شخصی بوده و نباید آن را در اختیار دیگران قرار داد. با این حال بعضا ما بنا به دلایلی مجبور می‌شویم که تلفن همراه خود را در اختیار دیگران قرار دهیم. در این حالت ممکن است فرد مورد نظر به تمام فایل‌های شخصی ما در…