بدون اشک ریختن پیاز خرد کنیم!

بدون اشک ریختن پیاز خرد کنیم! مجموعه: نکات مهم آشپزی ابتدا پیازها را فریز کنید سپس خرد کنید پیاز حاوی آمینو اسیدی به نام سولفکسید است و زمانی که پیاز را خرد می کنید این آمینواسیدها آسیب می بینند. در نتیجه سولفکسیدها تبدیل به گازهای تحریک کننده چشم می شوند. گاز از داخل پیاز به […]