مرور برچسب

راه رفتن کودک روی اعصاب

۶ حرف کودکان که ما را آزار می دهد!

وقتی کودک روی اعصاب است چه واکنشی باید نشان داد؟ مادری تعریف می کرد: «اِلا، دختربچه سه ساله ام یک شب که به رختخواب رفت، به من زل زد و از ته دل اعلام کرد: "من یه مامان جدید میخوام."هنوز چهار سال نشده است که به حرفه مادری اشتغال دارم و…