مرور برچسب

دروازه‌ی ورود به دنیای مجازی

آشنایی با انواع شبکه‌های تلفن همراه!!!

سال ۱۹۷۳ بود که مارتین کوپر Martin Cooper در حال صحبت با گوشی همراه‌ یکی کیلویی و بی‌سیم‌اش در خیابان، همه را شوکه کرد، مردم هیچ فکرش را نمی‌کردند که توسط امواج مغناطیسی شبکه‌های تلفن همراه و مخابراتی، این دستگاه کوچک بی‌سیم، تمام دنیای…