مرور برچسب

داستان کوتاه چهره زشت نفرت

داستان آموزنده چهره زشت نفرت

چهره زشت نفرت معلم یک مدرسه به بچه های کلاس گفت که میخواهد با آنها بازی کند. او به آنها گفت که فردا هر کدام یک کیسه پلاستیکی بردارند و درون آن به تعداد آدمهایی که از آنها بدشان میآید، سیب زمینی بریزند و با خود به…