برچسب: داستان کوتاه راز خوشبختی

  • داستان آموزنده راز خوشبختی

    داستان آموزنده راز خوشبختی

      راز خوشبختی   روزگاری مردی فاضل زندگی می‌کرد. او هشت‌سال تمام مشتاق بود راه خداوند را بیابد؛ او هر روز از دیگران جدا می‌شد و دعا می‌کرد تا روزی با یکی از اولیای خدا و یا مرشدی آشنا شود. یک روز هم‌چنان که دعا می‌کرد، ندایی به او گفت به‌جایی برود. در آن‌ جا […]

  • داستان کوتاه و خواندنی راز خوشبختی

    داستان کوتاه و خواندنی راز خوشبختی

      راز خوشبختی   کاسبی پسرش را فرستاد تا راز خوشبختی را از فرزانه ترین فرد جهان بیاموزد. پسرک چهل روز در بیابان ها راه رفت تا سر انجام به قلعه زیبایی بر فراز کوهی رسید. مرد فرزانه ای که او می جست آنجا می زیست. اما پسرک به جای ملاقات با مردی مقدس وارد […]