مرور برچسب

خونريزي لثه

در زمان بارداری چگونه از دندان هایمان مراقبت کنیم؟

مراقبت دهان و دندان زمان بارداری « بهداشت دهان ودندان » و پيشگيري از بيماريهاي دهان ودندان هر چند در همه طول عمر امري لازم و ضروري است و ليكن... در دوران حاملگي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد رعايت نكاتي بسيار ساده مي تواند به…