برچسب: حکایت خواندنی دو دو تا چهار تا

  • داستان کوتاه و جالب دو، دو تا چهار تا

    داستان کوتاه و جالب دو، دو تا چهار تا

      دو، دو تا چهار تا   مردي احول(دوبين) به خروسي نگاه مي کرد. به او گفتند: مي داني که مردم لوچ و دوبين يکي را دو تا مي بينند؟ مرد گفت: اين سخن دروغ است؛ زيرا اگر اين طور بود من اين دو خروس را چهار تا مي ديدم.