مرور برچسب

حرف های آزار دهنده

مردم عباراتی را که به نظرشان بسیار آزار دهنده است به اشتراک گذاشتند!!

همانطور که مردم تمایل دارند یک رنگ را به رنگ دیگر و یک ظرف را به دیگری ترجیح دهند، انها ترجیحات خود را برای کلمات و عباراتی که دوست دارند بشنوند نیز دارند. در حالی که عباراتی وجود دارد که گوش ما را شاد می کند و وقتی انها را می…