مرور برچسب

جلوگیری از ویرایش اطلاعات گروه واتساپ

جلوگیری از ویرایش اطلاعات گروه واتساپ توسط اعضای معمولی!!!

در واتساپ تمامی کاربران و اعضای یک گروه می‌توانند اطلاعات گروه اعم از عکس، نام و توضیحات آن را ویرایش کنند. اما در صورتی که تعداد اعضای گروه واتساپی شما زیاد باشد ممکن است که این قابلیت باعث به هم خوردن نظم گروه شده و شما به عنوان یک مدیر…