مرور برچسب

تعبیر خواب بادام

تعبیر خواب آجیل چیست؟

تعبیر خواب آجیل تعبیر خواب آجیل وابسته به نوع خوابی است که شما دیدید و هرکدام با دیگری مطمنأ فرقی دارد.خوردن و دیدن آجیل،خریدن پسته ، گردو و دیگر خشکبار در خواب برای عید یا غیر عید از خواب هایی می تواند باشد که ما در این مورد ببینیم.بسته…