مرور برچسب

تعبیر خواب اسفناج چیست؟

تعبیر خواب اسفناج

تعبیر خواب اسفناج تعبیر خواب اسفناج یک نوع گیاه یک ساله با ساق و برگ لطیف است که می‌توان در آش از آن استفاده کرد.که دیدن اسفناج در خواب نشانه غم غصه و اندوه و ناراحتی می باشد اما دیدن اسفناج همیشه تعبیر بدی ندارد. تعبیر خواب اسفناج از…