مرور برچسب

ترابرد به ایرانسل

ترابرد چیست و چرا باید ترابرد کنید؟!

شاید برای هر کسی این دغدغه پیش بیاید که چگونه با حفظ شماره سیمکارت خود، از خدمات اپراتور دیگری استفاده کند به این منظور تکنولوژی ترابردپذیری این مشکل را برای مردم حل کرده است. ترابرد یعنی اینکه اپراتور سیمکارت خودتان را تغییر دهید. برای…