مرور برچسب

تاثیرات نگرانی

نگرانی خوب است اما به اندازه!

لطفاً بهتر نگران باشید نگرانی می‌تواند نقش مهمی در زندگی ایفا کند و لزوما قرار نیست مخرب یا بی‌نتیجه باشد. نگرانی و دلواپسی می‌تواند انگیزه‌ای باشد برای رفتارهایی که منجر به سلامت بیشتر، موفقیت بیشتر و رسیدن به شرایط خوشایندتر می‌شوند.…

با نگرانی‌ها و ترس‌های خودمان چه کنیم؟

با نگرانی‌ها و ترس‌های خودمان چه کنیم؟ در زندگی هر یک از ما موضوعات ناخواسته زیادی می‌توانند اتفاق بیفتند. اما بدترین چیز آن است که خود ما از قبل به استقبالشان رفته و بارها و بارها در ذهن‌مان با آنها کلنجار برویم: «اگر شرکتی که در آن…