مرور برچسب

به روز کردن اتاق نهارخوری

پنج گام برای مدرن سازی اتاق ناهار خوری

چگونه اتاق نهارخوری مان را مطابق روز کنیم؟ این ایده از ویراستار مجله‎ی (Southern Living) گرفته شده است. او می‎گوید: این روزها سریعترین راه مد روز کردن اتاق نهارخوری تهیه‎ دیوار یا پرده‎های گران قیمت نیست، بلکه استفاده از وسایل زیبا و…