مرور برچسب

اسپم پیامکی و تبلیغاتی

روش های مقابله با اسپم چیست؟؟

اسپم (Spam) یکی از بزرگترین چالشهای سلامت و امنیت محتوایی در سراسر جهان است. این موضوع به قدری آزاردهنده شده است که یکسری قوانین و الزامات برای آن وضع شده و در صورت گزارش با آن برخورد می شود. در این مطلب موضوع اسپم را بصورت کامل مورد بررسی…