مرور برچسب

آموزش ثبت سایت در گوگل

آموزش ثبت سایت در گوگل!!

زمانی که یک سایت شروع به فعالیت می کند اقدامات بسیاری برای آن انجام می شود. ثبت سایت در گوگل یکی از مواردی است که پیشنهاد می کنیم حتما انجام شود. گوگل سرویس های بسیاری دارد که می توان سایت را در آنها ثبت کرد. اما دو موردی که بیش از همه…