مرور برچسب

آزار دهنده ترین حرف های اطرافیان

مردم عباراتی را که به نظرشان بسیار آزار دهنده است به اشتراک گذاشتند!!

همانطور که مردم تمایل دارند یک رنگ را به رنگ دیگر و یک ظرف را به دیگری ترجیح دهند، انها ترجیحات خود را برای کلمات و عباراتی که دوست دارند بشنوند نیز دارند. در حالی که عباراتی وجود دارد که گوش ما را شاد می کند و وقتی انها را می…