بزرگ ترین مردم کسی است که …

0 88

 

بزرگ ترین مردم کیست؟

 

از شيخ عبدالرحمن اسکافي پرسيدند: بزرگ ترين مردم کيست؟
گفت: بزرگ ترين اشخاص داناترين آن هاست، زيرا همه مردم حتي پادشاهان را به علم و دانش او احتياج است، ولي او به جز خدا به هيچ کس محتاج نيست.

کشف الاسرار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.