داستان کوتاه و خواندنی به هزار و یک دلیل

داستان کوتاه و خواندنی به هزار و یک دلیل

 

به هزار و یک دلیل

 

معروف است که در دوره ناصرالدین شاه قاجار شبی از شب‌های ماه رمضان توپچی از شلیک توپ سحر خودداری کرد.
امیر توپخانه او را احضار کرد و با خشم از او پرسید: چرا توپ در نکردی؟

توپچی با خونسردی پاسخ داد: قربان به هزار و یک دلیل! اول این که باروت نداشتیم.

امیر توپخانه فوری حرفش را قطع کرد و گفت: همین یک دلیل کافی است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.