داستان کوتاه و خواندنی عبور

داستان کوتاه و خواندنی عبور

 

عبور

 

پسر بچه اي وارد بستني فروشي شد و پشت ميزي نشست. پيش خدمت يك ليوان آب برايش آورد.
پسر بچه پرسيد: يك بستني ميوه اي چند است. پيشخدمت پاسخ داد: ۵۰ سنت.

پسر بچه دستش را در جيبش برد و  شروع به شمردن كرد. بعد پرسيد:يك بستني ساده چند است ؟

در همين حال، تعدادي از مشتريان در انتظار ميز خالي بودند و پيشخدمت با عصبانيت پاسخ داد: ۳۵ سنت.

پسر دوباره سكه هايش را شمرد و گفت: لطفأ يك بستني ساده؟ پيشخدمت بستني را آورد و به دنبال كار خود رفت.

پسرك نيز پس از خوردن بستني پول را به صندوق پرداخت و رفت.

وقتي پيشخدمت بازگشت از آنچه ديد شوكه شد .

آنجا در كنار ظرف خالي بستني، ۲ سكه ۵ سنتي و ۵ سكه ۱ سنتی گذاشته شده بود .

پسرک انعام دادن را به خوردن بستنی میوه ای ترجیح داده بود


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.