جملاتی که باید به یاد داشته باشیم …

جملاتی که باید به یاد داشته باشیم …

 

به یاد داشته باش که …

 

– آنان که تجربه های گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار اشتباهند.
– از میان کسانی که برای دعای باران به میعادگاه می روند تنها کسانی که با خود چتر می برند به کارشان ایمان دارند.
– پیچ های جاده آخر جاده نیستند مگر این که خودت نپیچی.

– وقتی به چیزی می رسی بنگر که در ازای آن از چه گذشته ای.

– آدم های بزرگ شرایط را خلق می کنند و آدم های کوچک از آن تبعیت می کنند.

– آدم های موفق به اندیشه هایشان عمل می کنند اما سایرین تنها به سختی انجام آن می اندیشند.

– گاهی خوردن لگدی از پشت برداشتن گامی به جلو است.

– هرگز به کسی که برای احساس تو ارزش قائل نیست دل نبند.

– همیشه توان این را داشته باش تا از کسی یا چیزی که آزارت می دهد به راحتی دل بکنی.

– با هر کسی مانند خودش رفتار کن تا نتیجه و عکس العمل کارش را قلبا احساس کند.

– هرگز به کسی که حاضر نیست برای تو کاری انجام بده، کاری انجام نده.

– به کسانی که خوبی دیگران را بی ارزش یا از روی توقع می دانند خوبی نکن اما اگر خوبی کردی انتظار قدردانی نداشته باش.

– قضاوت خوب محصول تجربه است و از دست دادن ارزش و اعتبار محصول قضاوت بد.

– هرگاه با آدم های موفق مشورت کنی شریک تفکر روشن آنها خواهی بود.

– وقتی خوشبخت هستی که وجودت آرامش بخش دیگران باشد.

– به خودت بیاموز هر کسی ارزش ماندن در قلب تو را ندارد.

– هرگز برای عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی که زندگیت را روشن می کند.

– همیشه حرفی رو بزن که بتونی بنویسی، چیزی رو بنویس که بتونی امضاش کنی و چیزی رو امضاء کن که بتونی پاش بایستی.

– هرگاه نتونستی اشتباهی رو ببخشی اون از کوچکی قلب توست، نه بزرگی اشتباه.

– عادت کن همیشه حتی وقتی عصبانی هستی عاقبت کار را در نظر بگیری.

– آنقدر به در بسته چشم ندوز تا درهایی را که باز می شوند نبینی.

– تملق کار ابلهان است.

– کسی که برای آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند.

– آنکه برای رسیدن به تو از همه کس می گذرد عاقبت روزی تو را تنها خواهد گذاشت.

– نتیجه گیری سریع در رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است.

– هیچ گاه ابزار رسیدن به خواسته دیگران نشو.

– اگر می خواهی اعمالت مورد پسند خدا باشد، در سختیها از خودت بگذر، دیگران را قربانی نکن.

– از قضاوت دست بکش تا آرامش را تجربه کنی.

– دوست برادری است که طبق میل خود انتخابش می کنی.

– لیاقت محبت و مهربانی دیگران را داشته باش.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.