حکایت جالب یه فوت ، دو فوت!

حکایت جالب یه فوت ، دو فوت!

 

یه فوت ، دو فوت!

 

پشت فرمون بودم که موبایلم زنگ خورد.
الو؟…الو…؟   بفرمایید…
چرا جواب نمیدین…؟
جواب نمی داد. فقط فوت می کرد.
گفتم:اگه زشتی یه فوت کن.
اگه خوشگلی دو تا
دو تا فوت کرد

گفتم: اگه اهل قرار گذاشتن نیستی یه فوت کن
اگه هستی دو تا
بازم دو تا فوت کرد

فردا ناهار، ساعت دوازده، نایب وزرا
،اگه نه یه فوت
اگه آره دو فوت
بازم دو تا فوت کرد

***

فردا صبح در پوست خودم نمی گنجیدم.
همه فکر و ذکرم قرار ناهارم بود.
از خونه که داشتم می رفتم بیرون  زنم صدام کرد: عزیزم ناهار می آی خونه؟
-نه عزیزم ؛ امروز ناهار یه جلسه مهم با هیئت مدیره داریم.

زنم گفت:
اگه می خوای گردنتو بشکنم یه فوت کن
اگه می خوای پاتو قلم کنم، دوتا!

نتیجه: به همسرت خیانت نکن ، بده!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.