داستان خواندنی شب عمليات ؛‌ كلاه و گلوله

داستان خواندنی شب عمليات ؛‌ كلاه و گلوله

 

شب عمليات ؛‌ كلاه و گلوله

 

شب عملیات من  جلو بودم و علی پشت سرم. به دو به سمت خاکریز می رفتیم.
از زمین و آسمان آتش دشمن می بارید.
در یک لحظه کلاه از سرم افتاد.
علی داد زد: «کلاتو بردار!» خم شدم کلاه را بردارم که حس کردم یک گلوله از لای موهایم رد شد و پوست سرم را خراش داد!.
برگشتم به علی بگویم «پسر! عجب شانسی آوردم»
… گلوله توی پیشانی علی بود.

مهدی پورامین


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.