داستان کوتاه و خواندنی کمک

داستان کوتاه و خواندنی کمک

 

کمک

 

زن با گریه آمده بود مغازه حاجی. می گفت”حاجی شنیدم توی این بازار دستت  به خیره. از خدا که پنهون نیست از شما هم نباشه، با زبون روزه نمی خوام دروغ بگم دیشب سر سفره ی بچه هام یه بربری بود و هفت هشت تا خرما.”

حاجی کیسه را برداشت و پرش کرد: دو بسته خرما،یک کله قند، یک بطری روغن کوچک و روی همه این ها چهار اسکناس 5هزار تومانی.

زن از بازار بیرون زد و به سمت پارکینگ رفت.

206 آلبالویی رنگش منتظرش بود…

محمدرضا مهاجر


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.