داستان جالب آزمون عشق

داستان جالب آزمون عشق

 

آزمون عشق

 

امیری به شاهزاده خانمی گفت: من عاشق توام.
شاهزاده گفت: زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است.
امیر برگشت و دید هیچکس نیست .
شاهزاده گفت: تو عاشق نیستی ؛ عاشق به غیر نظر نمی کند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.