داستان جالب تصمیم قاطع مدیریتی

داستان جالب تصمیم قاطع مدیریتی

 

تصمیم قاطع مدیریتی

 

روزی مدیر یکی از شرکتهای بزرگ در حالیکه به سمت دفتر کارش میرفت چشمش به جوانی افتاد که در راهرو ایستاده بود و به اطراف خود نگاه میکرد
جلو رفت و از او پرسید:شما ماهانه چقدر حقوق دریافت میکنی؟
جوان با تعجب جواب داد:ماهی 2000 دلار

مدیر با نگاهی اشفته دست به جیب شد و از کیف خود 6000 دلار در اورد و به جوان داد و گفت :این حقوق سه ماه تو ،برو و دیگر اینجا پیدایت نشود … تو اخراجی

ما به کارمندان خود حقوق میدهیم که کار کنند نه اینکه یکجا بایستند و بیکار به اطراف نگاه کنند

جوان با خوشحالی از جا جهید و از انجا دور شد

مدیر از کارمند دیگری که نزدیکش بود پرسید: آن جوان کارمند کدام قسمت بود؟

کارمند با تعجب از رفتار مدیر جواب داد:او پیک پیتزا فروشی بود که برای کارکنان پیتزا اورده بود


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.