داستان کوتاه چه کسی واقعا خدا را دوست دارد؟

0 136

 

چه کسی واقعا خدا را دوست دارد؟

 

مردی در عالم رویا فرشته ای را دید که در یک دستش مشعل و در دست دیگرش سطل آبی گرفته بود و در جاده ای روشن و تاریک راه می رفت.مرد جلو رفت و از فرشته پرسید:« این مشعل و سطل آب را کجا می بری؟»…

فرشتـه جواب داد:« می خواهم با این مشعـل بهشت را آتش بـزنم و با این سطل آب، آتش های جهنم را خاموش کنم. آن وقت ببینم چه کسی واقعاً خدا را دوست دارد!»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.