داستان کوتاه چه کسی واقعا خدا را دوست دارد؟

داستان کوتاه چه کسی واقعا خدا را دوست دارد؟

 

چه کسی واقعا خدا را دوست دارد؟

 

مردی در عالم رویا فرشته ای را دید که در یک دستش مشعل و در دست دیگرش سطل آبی گرفته بود و در جاده ای روشن و تاریک راه می رفت.مرد جلو رفت و از فرشته پرسید:« این مشعل و سطل آب را کجا می بری؟»…

فرشتـه جواب داد:« می خواهم با این مشعـل بهشت را آتش بـزنم و با این سطل آب، آتش های جهنم را خاموش کنم. آن وقت ببینم چه کسی واقعاً خدا را دوست دارد!»


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.