داستان کوتاه و خواندنی لغزش عالم

داستان کوتاه و خواندنی لغزش عالم

 

لغزش عالم

 

آورده اند: ابوحنيفه از محلي عبور مي كرد كودكي را ديد در گل بمانده به او گفت: گوش دار تا نيفتي!
كودك پاسخ داد افتادن من سهل است اگر بيفتم تنها باشم، اما تو گوش دار كه اگر پاي تو بلغزد همه مسلمانان كه از پس تو آيند بلغزند.

(تذكره الاولياء)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.