داستان کوتاه تصميمات مرموز خدا

داستان کوتاه تصميمات مرموز خدا

 

تصمیمات مرموز خدا

 

شهسواري به دوستش گفت: بيا به كوهي كه خدا آنجا زندگي مي كند برويم. ميخواهم ثابت كنم كه او فقط بلد است به ما دستور بدهد، و هيچ كاري براي خلاص كردن ما از زير بار مشقات نمي كند.

ديگري گفت: موافقم . اما من براي ثابت كردن ايمانم مي آيم .

وقتي به قله رسيد ند ،شب شده بود. در تاريكي صدايي شنيدند:سنگهاي اطرافتان را بار اسبانتان كنيد وآنها را پايين ببريد

شهسوار اولي گفت: مي بيني؟ بعداز چنين صعودي ، از ما مي خواهد كه بار سنگين تري را حمل كنيم. محال است كه اطاعت كنم .

ديگري به دستور عمل كرد. وقتي به دامنه كوه رسيد،هنگام طلوع بود و انوار خورشيد، سنگهايي را كه شهسوار مومن با خود آورده بود، روشن كرد. آنها خالص ترين الماس ها بودند.

مرشد مي گويد: تصميمات خدا مرموزند، اما همواره به نفع ما هستند .

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.