داستان کوتاه و جالب اسرار زندگی

داستان کوتاه و جالب اسرار زندگی

 

 

اسرار زندگی

 

هنگامي که پروردگار جهان را خلق مي کرد، فرشتگان مقرب در گاهش را فراخواند. خداوند از فرشتگان مقرب خود خواست در تصميمش ياري اش دهند که اسرار زندگي را کجا جاي دهد يکي از فرشتگان پاسخ داد: در زمين دفن کن.

ديگري گفت: در اعماق دريا جاي بده.

يکي ديگر پيشنهاد کرد: در کوه ها پنهان کن.

خداوند پاسخ داد: اگر آنچه را شما مي گوييد انجام دهم، تنها اشخاص معدودي اسرار زندگي را مي يابند. اسرار زندگي بايد در دسترس همه باشد.

يکي از فرشتگان در جواب گفت: بله درک مي کنم، پس در قلب تمام ابناي بشر جاي بده.
هيچ کس فکر نمي کند که آنجا دنبالش بگردد.

خداوند گفت: درست است! در قلب تمام انسانها.

پس بدين ترتيب اسرار زندگي در وجود همه ما جاي دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.