داستان کوتاه نابینا و گیلاس

0 103

 

نابینا و گیلاس

 

نابینا: مگر شرط نکردیم از گیلاسهای این سبد یکی یکی بخوریم ؟ بینا : آری نابینا : پس تو با چه عُذری سه تا سه تا می خوری ؟

بینا : تو حقیقتا” نابینایی ؟!

نابینا : مادرزاد

بینا : چگونه دریافتی من سه تا سه تا می خورم ؟!

نابینا : آن گونه که من دو تا دو تا می خورم و تو هیچ معترض نمی شوی !
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.