تعبیر خواب آب و هوا

تعبیر خواب آب و هوا

تعبیر خواب آب و هوا

تعبیر خواب آب و هوا

تعبیر خواب آب و هوا روی هم رفته، دیدن آب و هوای محل و منطقه ای در خواب، دلالت بر اتفاق‌های ناگوار برای بیننده خواب دارد.اگر در خواب احساس کنید، در هوایی سرد بسر می‌برید، معنایش این است که در امور کار و روابط خانوادگی دچار اخلال و اختلاف دو مشکل خواهید شد. و همین باعث ناراحتی و افسردگی شما می شود.

از کتاب سرزمین رویاها :

دیدن آب و هوای خوب در خواب نشانه آن است که در همه امور امنیت کامل دارید.

تعبیر خواب آب و هوای بد نشانه خبرهای نا خوشایند و نامطلوب و بد است.

اگر در خواب ببینید که باد شدید می آید نشانه آن است که یک رفاقت و دوستی بزرگ خواهید داشت

اگر در خواب آب و هوای طوفانی دیدی نشانه آن است که دشمنان بدنبال شکست شما هستند.تا شما را شکست دهند و شما را نابود کنند.

اگر خواب آب وهوای بارانی ببینید نشانه آن است که خبری دریافت خواهید کرد
که شما را غمگین می کند و شما را افسرده می سازد

تعبیر خواب آب و هوا از نظر آنلی بیتون :

اگر خواب ببینید تحت تأثیر رطوبت آب و هوا قرار گرفته‌اید، علامت آن است که خوش بینی شما نسبت به اتفاقات آینده درست نخواهد بود، و بدبختی به شما رو خواهد آورد و در کارهایتان پبشرفت نمی کنید و موفق نمی شوید.

تنفس در آب و هوای گرم، علامت آن است که به خاطر گناه و اشتباهی که مرتکب شده‌اید، رنج خواهید برد. دیدن آب و هوا در خواب، به معنی آن است که بیننده‌ی خواب دچار اتفاقات بدی خواهد شد که این اتفاقات تاثیرات منفی بر شما می گذارد‌

اگر در خواب آب و هوای بارانی ببینید نشانه آن است که باید در زندگی امیدوار باشیم
تا اتفاقات خوبی برایمان بیوفتد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب باران را مشاهده کنید.)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.