تعبیر خواب امواج – موج دریا

تعبیر خواب امواج – موج دریا

تعبیر خواب امواج - موج دریا

تعبیر خواب امواج

تعبیر خواب امواج حالات روحی و عاطفی و احساسی شماست. رنگ آب امواج نیز احساسی است که در زندگی تجربه کرده اید.دیدن امواج آب و دریا در خواب نشانه احساسات و عواطف پنهان، اسرار و راز ها و، تهدید ها و گاهی فرصت ها و مناسبت های جدید در زندگی است.
تعبیر امواج بزرگ در خواب اغلب نشانه انفجار احساسات و عواطف و وقایع مهم در زندگی است ودیدن امواج غیر قابل کنترل نشانه خشم و عصبانیت علیه شخص خاصی است.
اگر در خواب دیدید که در استخر بودید و امواج آب بر سر شما ریخت و شما احساس خفگی و تنگی نفس کردید بدین معناست که در آینده اتفاقات و حوادثی برایتان رخ خواهد داد که زودگذر است و تاثیر چندانی روی زندگی شما ندارد. شما قدرت بالایی دارید و اجازه نمی دهید کسی شما را تحت تاثیر قرار دهد.

آنلی بیتون میگوید:

دیدن امواج ، علامت آن است که در راه کسب دانش و علم قدم هایی بلند و استوارخواهید برداشت و به موفقیت می رسید دیدن امواج گل آلود در خواب ، علامت آن است که در زندگی آیندة خود مرتکب گناه و اشتباهی بزرگ خواهید شد.

تعبیر خواب امواج خروشان:

دیدن امواج بسیار خروشان که تا ساحل پیش می رفت نشانه عصبانیت و خشم شما از موضوعی خاص است.شما نمی توانید عصبانیت و خشم و ناراحتی خود را کنترل کنید و خشم خود را بیرون ریخته اید.در مواردی این خواب نشانه نارضایتی شما به خاطر مشکلات و اتفاقات پیش آمده است.دیدن خواب امواج های خروشان همچنین نشانه غم و اندوه و ناراحتی و شرایط بد زندگی می باشد.
اگر در خواب دیدید که از امواج فرار می کردید تعبیرش این است که در درون خود مشکلات زیادی دارید و برای مدیریت آن ها تمام تلاش و کوشش خود را می کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.