تعبیر خواب اسکیت

تعبیر خواب اسکیت

تعبیر خواب اسکیت

تعبیر خواب اسکیت

تعبیر خواب اسکیت در خواب معانی مختلفی دارد. این خواب نمادی از استرس و اضطراب و لحظه های ناراحت کننده و در برخی موارد نشانه دوستان و آشنایان حسود است.

اگر خواب دیدید که سعی کردید هنگام اسکیت سواری خود را کنترل کنید تعبیرش خوب نیست.احتمالا شما نمی توانید روی کار خود متمرکز شوید و تعادل روانی ندارید.این خواب نشانه عدم ثبات و امنیت و آرامش در زندگی است.
اگر خواب دیدید که روی یخ های ضخیم اسکیت سواری می کردید تعبیرش ایناست که در مسیر درستی حرکت می کنید و به تصمیمات و کار های خود ایمان دارید.این خواب نشانه توانایی و اعتماد به نفس شماست.

لیلا برایت میگوید:

تعبیر خواب دیدن اسکیت و حرکت کردن با آن ، نشانه‌ی آن است که باید در تصمیم‌گیری خود عجله و شتاب به خرج دهید تا دچار ضرر نشوید .
اگر در خواب ببینید که فردی کفش اسکیت به پا دارد و در حال حرکت است ، نشانه‌ی آن است که با فرد جدیدی آشنا می‌شوید و با او ارتباط برقرار میکند.
خریدن کفش اسکیت در خوابتان بیانگر تعادل یا عدم تعادل در زندگی تان است.بیانگر بی گناهی و نگرش بی خیال و مثبت است.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید روی یخ اسکیت بازی می کنید ، نشانه آن است موقعیت و شرایطی ارزشمند و مهم را از دست می دهید.
اگر خواب ببینید هنگام اسکیت بازی یخ می شکند و در آب فرو می روید نشانه آن است که دوستانتان شما را نصیحت می کنند و شما نیز به کفته های آنان گوش می دهید.
اگر خواب ببینید دیگران مشغول اسکیت بازی هستند ، علامت آن است که نام شما را در کنار نامی که شما ستایش می کنید ، با رسوایی یاد خواهند کرد.
دیدن کفشهای اسکیت در خواب ، نشانه آن است که با هم نشینان و دوستان خود اختلافات شدیدی دارید و با هم کنار نمی آیید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.